About us

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

Employment Information

Nhân Viên Công nghệ (vận hành Máy Ép Nhựa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Electrical / Electronics
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH CCL Label Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng

$ Competitive

  • Binh Duong

SCG Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong