About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

Employment Information

Nhân viên content/Content Creative

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Restaurant / Hotel , Marketing
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

TWENTY.FIVE FASHION

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CN Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Vinson Group

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh