About us

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên content creator

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 01/07/2021
Industry Entertainment , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - BIO NANO PLUS

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THÔNG MINH VIỆT NAM

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Medinet

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

JHL Group

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRA LA

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CELA DETOX VIỆT NAM

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 3 Mil - 4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Printway

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi