About us

CÔNG TY CỔ PHẪN KỸ THUẬT TC

Employment Information

Nhân Viên Content Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 05/06/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

JHL Group

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Medinet

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN EHEART

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi