About us

GOAT Empire Vietnam., Jsc

Employment Information

Nhân Viên Content Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Marketing , Online Marketing , TV / Newspaper / Editors

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Medinet

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Rosée UK

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH BigMax Quốc Tế

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi