language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Content Website (Yêu cầu 7.0 IELTS trở lên)

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 14/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Biên tập biên dịch nội dung Website, ứng dụng thương mại điện tử và các công cụ trực tuyến (tiếng Anh và tiếng Việt).
 • Biên tập, biên dịch nội dung marketing phục vụ công tác bán online.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí soạn thảo và trình bày nội dung. tiếng Anh và tiếng Việt trên Website, ứng dụng thương mại điện tử và công cụ trực tuyến.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên hoặc thạc sĩ chuyên ngành báo chí tại các trường đại học công lập trong nước và trường đại học ngoài nước.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm viết nội dung web cho các công ty, tập đoàn lớn hoặc các trang báo mạng.
 • Trình độ tiếng Anh tối thiểu: 88 điểm TOEFL IBT hoặc 7.5 IELTS.
 • Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
 • Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 (8 tiếng/ ngày, 42 tiếng/ tuần).

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Nhân viên Content Website (Yêu cầu 7.0 IELTS trở lên)

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts