About us

CareerBuilder's Client

Employment Information

NHÂN VIÊN CS - CHUYÊN NGÀNH HÓA POLYMER (tiếng anh tốt)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Customer Service , Chemical Eng.
Experience 1 - 5 Years

Location

Ho Chi Minh

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ 1 Mil - 1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ba Ria-VT | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty CP Interlink

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Thiên Tú

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh