About us

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Employment Information

Nhân Viên CSKH Ngân Hàng Vpbank

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Banking , Entry Level / Internship , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH CRYSTAL HOLIDAYS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Iris

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty CP ĐT TMDV Thingo

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12,5 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12,5 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12,5 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12,5 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh