language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên cung ứng, điều độ

Công ty Cổ Phần Aikya
Updated: 22/05/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Pharmacy

  Deadline to apply: 15/06/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Làm Lệnh xuất nhập vật tư cho sản xuất

- Điều độ xuất nhập tồn vật tư phục vụ cho sản xuất

- Báo cáo cho các cơ quan bên ngoài theo yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên

- Có kinh nghiệm 01 năm

- Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 22 - 35
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Aikya

Công ty Cổ phần Aikya hoạt động chính trong lĩnh vực Dược phẩm: Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu.

Nhân viên cung ứng, điều độ

Công ty Cổ Phần Aikya

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts