About us

Tập đoàn Hoa Sen

Employment Information

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG - LOGISTICS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Statistics , Purchasing / Merchandising , Freight / Logistics / Warehouse

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Đại Tín

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Tay Ninh

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ 14 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh