About us

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Đại Tín

Employment Information

Nhân viên cung ứng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Civil / Construction
Experience 2 Years

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hoa Sen

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

AA Corporation

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Tay Ninh

Tập Đoàn Kim Tín

$ 14 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh