About us

An ­Co-operative

Employment Information

NHÂN VIÊN CỨU HỘ BỂ BƠI - HÀ NỘI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 23/03/2021
Industry Medical / Healthcare , Others , Entry Level / Internship
Experience 1 - 2 Years

NINJA VAN VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ 5,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

An ­Co-operative

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Mil - 10,4 Mil VND

  • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi