About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng Dự Án (QA)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Administrative / Clerical , IT - Software , Others
Experience 1 - 2 Years

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn (SENCO)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Competitive

  • Ho Chi Minh