About us

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA- HÀ NỘI)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Quality Control (QA/QC)

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần IntelLife

$ Competitive

  • Ha Noi

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần thời trang GENVIET

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam