About us

IVYPREP EDUCATION JSC

Employment Information

Nhân Viên Đào tạo/ Điều phối học thuật - IvyPrep HCM - Quận 1

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Education /Training , Interpreter/ Translator
Experience 1 - 3 Years

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh