About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Employment Information

Nhân Viên Đặt Hàng Siêu Thị - Thành Thạo Excel (Không Y/C Kinh Nghiệm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Retail / Wholesale , Purchasing / Merchandising , Fishery

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Can Tho

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Can Tho

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Can Tho

DKSH Vietnam Co., Ltd.

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY LIÊN PHƯƠNG

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh