About us

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN ĐẶT LỊCH HẸN (KHÔNG SALE)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Real Estate

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ Over 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ Over 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh