About us

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Chấn Hưng

Employment Information

NHÂN VIÊN ĐẤU THẦU

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 18/11/2020
Industry Others
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh