About us

Công ty Cổ phần CNTT HMD

Employment Information

Nhân viên Devloper PHP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 5 Years

Công ty CP Phát triển Khoa học Công nghệ VI NA

$ 17,6 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Vietnam Trade Alliances Group- Công Ty Cổ Phần Liên Minh Thương Mại Việt Nam

$ 9 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Texo Design

$ 30,8 Mil - 55 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần TOT Corporation

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần TOT Corporation

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Live1

$ 8 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh