About us

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

Employment Information

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Khối Siêu Thị

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Restaurant / Hotel

INDOGUNA VINA FOOD SERVICE (INDV)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Globalmind Capital

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Technology House

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Annam Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Classic Fine Foods

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Annam Gourmet Market

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Classic Fine Foods

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH YANG MING SHIPPING (VIỆT NAM)

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,4 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh