language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Indo Trans Logistics
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Khai báo hải quan dùng phần mềm Ecuss và phần mềm kho ngoại quan

- Quản lý hàng xuất, nhập ra vào kho

- Xử lý các bộ chứng từ xuất nhập hàng hóa ra vào kho

- Lê debit phải thu và gửi tới khách hàng

- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và bộ phận vận hành kho để đảm bảo kế hoạch nhập xuất hàng hóa

Job Requirement

- Có kinh nghiệm làm dịch vụ khách hàng trong mảng logistics từ 1-2 năm

- Biết khai báo hải quan dùng phần mềm Ecuss

- Sử dụng tốt tiếng Anh

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Indo Trans Logistics

www.itlvn.com
Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Indo Trans Logistics

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts