About us

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Employment Information

Nhân Viên Dịch Vụ Sau Bán - Chuyên Rating

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Customer Service
Experience 1 - 10 Years

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

$ Competitive

  • Ha Noi

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | North Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi