About us

Công ty TNHH Vector Fabrication (Việt Nam)

Employment Information

Nhân Viên Điện Tử

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 04/11/2020
Industry Electrical / Electronics

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Binh Duong

MegaCEO

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong