About us

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Digital Marketing (8-15 Tr/ tháng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 25/11/2020
Industry Marketing , IT - Software , TV / Newspaper / Editors

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HTD VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HTD VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi