About us

D'FURNI jsc.

Employment Information

Nhân viên Digital Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 08/12/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CARA LIGHTING - Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH W2solution Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CARA LIGHTING - Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH TM - DV NVDENT

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH W2solution Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh