About us

Công Ty TNHH Phổ Giác

Employment Information

Nhân viên Digital Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 16/12/2020
Industry Marketing , Medical / Healthcare , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH W2solution Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CARA LIGHTING - Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH W2solution Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

D'FURNI jsc.

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CARA LIGHTING - Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng CARA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh