language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Nhân Viên Định Chế Tài Chính - Hội sở

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các định chế tài chính

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng việc thiết lập, duy trì, phát triển hay chấm dứt quan hệ hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước.
 • Thực hiện đánh giá các mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính do mình phụ trách.
 • Quản lý hệ thống thông tin về các định chế tài chính do mình phụ trách.
 • Thực hiện cập nhật, cung cấp thông tin cho các định chế tài chính; Thực hiện tiếp nhận, xử lý yêu cầu của các định chế tài chính.
 • Nghiên cứu trình Lãnh đạo Phòng việc mở, duy trì, đóng và quản lý hồ sơ tài khoản Nostro của Ngân hàng tại các Ngân hàng đại lý ở nước ngoài.
 • So sánh biểu phí, báo cáo lãnh đạo Phòng để sử dụng hiệu quả các tài khoản Nostro.
 • Phân tích, đánh giá định chế tài chính để xác lập các hạn mức tín dụng, giao dịch vốn, ngoại hối giữa Ngân hàng và định chế tài chính.
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng trong việc ban hành biểu phí dịch vụ áp dụng cho các định chế tài chính.
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ quan hệ đại lý, quan hệ định chế tài chính.

2. Đầu mối phát triển kinh doanh với các định chế tài chính

 • Tìm hiểu và tham mưu cho Lãnh đạo Phòng sử dụng các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hay dịch vụ hỗ trợ của các định chế tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm mới cho SCB.
 • Liên kết với các định chế tài chính nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hoặc gia tăng các tiện ích cộng thêm cung cấp cho các khách hàng của Ngân hàng.
 • Tiếp thị các định chế tài chính nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng cho các định chế tài chính.

3. Nhiệm vụ khác

 • Thực hiện theo các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng.
 • Thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản Trị kinh doanh, Tiếng Anh Thương mại
 • Đặc biệt yêu câu trình độ tiếng anh lưu loát: Toeic từ 800 trở lên hoặc IElts từ 6.5 trở lên
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng ở các bộ phận Định chế tài chính, Tài trợ thương mại.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

www.scb.com.vnCompany size: 7000
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - SCB Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Tên viết tiếng nước ngoài: Sai Gon Joint Stock Commercial...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Định Chế Tài Chính - Hội sở

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts