language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Đối Ngoại (500USD, HV3433)

MegaCEO.com
Updated: 16/07/2018

Employment Information

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty Thương Mại Việt Nam, hiện đang tuyển Nhân Viên Đối Ngoại tại Hà Nội:

 • Thực hiện các chương trình hợp tác đối ngoại
 • Hỗ trợ theo dõi, đôn đốc và thúc đẩy các chương trình hợp tác đối tác
 • Chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ với đối tác và khách hàng
 • Báo cáo và theo dõi tiến độ công việc phát sinh
 • Thiết lập các biểu mẫu, thu thập, xử lý và phân tích thông tin cần thiết
 • Thực hiện những công việc khác theo chỉ đạo

Job Requirement

 • Nữ, 24-30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngoại giao,...
 • Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Tin học văn phòng thành thạo
 • Ngoại hình: ưa nhìn

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 30
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

MegaCEO.com

www.MegaCEO.comCompany size: 100 - 500
MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi bạn chia sẻ thương hiệu cá nhân, cập nhật và kết nối thông tin với bạn bè, chuyên...Detail

Nhân Viên Đối Ngoại (500USD, HV3433)

MegaCEO.com

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts