About us

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

Employment Information

Nhân Viên Dự Toán - QS (Phần Xây dựng và Nội thất)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 350 - 700 USD
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 Years

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 7,7 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ALLIANCE CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Halo Group

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Novaland Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH LEN DECOR

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh