language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Giám Định Xe Cơ Giới

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long
Updated: 22/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

· Thực hiện công tác giám định mảng Xe cơ giới vượt phân cấp của Đơn vị

· Thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện công tác giám định của các Đơn vị được phân công nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hạn chế rủi ro và giảm tỷ lệ bồi thường mảng Xe cơ giới

Job Requirement

· Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Bảo hiểm, Ô tô, Động lực học…

· Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám định bồi thường mảng XCG trên 3 năm hoặc làm trong lĩnh vực sửa chữa ôtô

· Giới tính: Nam

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long với tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng được chính thức thành lập và đi vào hoạt động vào ngày...Detail

Nhân Viên Giám Định Xe Cơ Giới

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts