language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Nhân Viên Giám Sát Thu Phí Và Chất Lượng Kinh Doanh Cao Cấp

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Updated: 21/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup

Job Description

 1. Mục đích công việc:

Nhằm nâng cao chất lượng thu phí, tỷ lệ thu phí và dịch vụ khách hàng của tất cả các kênh kinh doanh, hỗ trợ Phòng Quản lý hợp đồng thực hiện thu phí tái tục:

2. Các chức năng và trách nhiệm chính bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Phụ trách thu phí tại khu vực được giao và hỗ trợ đại lý thu phí khu vực miền Bắc thực hiện thu phí theo phụ lục hợp đồng.
 • Hỗ trợ tuyển dụng đại lý thu phí cho mỗi giám đốc kinh doanh và 02 (hai) người tại những khu vực kinh doanh được giao.
 • Có trách nhiệm thu phí và hỗ trợ thu phí dành cho những khu vực phụ trách không thấp hơn 70% cho mỗi tháng và cả năm theo chỉ tiêu thu phí phải thu hàng năm của mỗi khu vực.
 • Giám sát, gọi điện cho đại lý, khách hàng cần thu phí tái tục trong tháng, lập báo cáo cập nhật cho cấp quản lý trực tiếp theo quy định.
 • Hướng dẫn đại lý thu phí miền Bắc thiết lập cuộc gọi chăm sóc, nhắc nhở, tư vấn lại đối với danh sách thu phí tái tục đã quá ngày phải thu phí tái tục trên 30 ngày ( từ ngày thứ 31).
 • Chăm sóc những hợp đồng mồ côi (không có đại lý phục vụ hoặc đại lý từ chối phục vụ) được chuyển về cho công ty, hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ và hỗ trợ phòng ban trực thuộc khi có yêu cầu đi thu phí tái tục hoặc tặng quà.
 • Đại diện công ty quản lý đội ngũ đại lý thu phí, yêu cầu đại lý thu phí đến nhà khách hàng tiến hành thu phí, phí tái tục phải được thu và nộp vào trong ngày tại Ngân hàng, quầy dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty nơi gần nhất khi cần thiết.
 • Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng với đại lý trong quá trình thu phí, chuyển cho cấp quản lý để tiến hành xử lý hoặc chuyển cho các phòng ban liên quan xử lý.
 • Những công việc khác có liên quan đến chất lượng kinh doanh nếu có yêu cầu giám sát và ủy quyền từ cấp quản lý và Ban Giám Đốc.
 • Những yêu cầu khác từ các phòng ban liên quan khi có sự phê duyệt của Ban Giám Đốc.

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng
 2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc với đại lý và kinh doanh từ 2 năm trở lên. Ưu tiên đã từng làm quản lý thu phí tái tục tại các công ty Bảo hiểm.
 3. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, gọi điện thoại tốt, kỹ năng thương thuyết và kỹ năng xử lý từ chối. Biết sử dụng vi tính văn phòng để làm báo cáo ( Excel, Word). Có chứng chỉ quản lý chất lượng và đánh giá chất lượng hệ thống là một lựa chọn ưu tiên.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 40 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

www.phuhunglife.comCompany size: 200-500
Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PhuHungLife) officially entered the Vietnam life insurance market in 2013 and is the first joint stock life...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Nhân Viên Giám Sát Thu Phí Và Chất Lượng Kinh Doanh Cao Cấp

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts