From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Giao dịch trực tuyến

Công ty TNHH Kiều hối Đông Á
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ chi trả trực tuyến tại tất cả Chi nhánh/ Phòng Giao dịch DongA Bank.

- Quản lý hệ thống chi trả trực tuyến của đối tác.

- Phối hợp xây dựng quy trình chi trả cho các đối tác trực tuyến.

- Lập báo cáo và phân tích, đánh giá tình hình chi trả trực tuyến và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Đầu mối liên hệ với đối tác.

- Tiếp nhận, cập nhật, triển khai chương trình chi trả trực tuyến mới.

Job Requirement

-         Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;

-         Chuyên ngành Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan;

-         Kiến thức về dịch vụ, sản phẩm của công ty.

-         Kỹ năng vi tính văn phòng và Tiếng Anh giao tiếp.

-         Kỹ năng lắng nghe, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống tốt;

-         Giọng nói chuẩn và truyền cảm.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 23 - 28
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Kiều hối Đông Á

http://dongamoneytransfer.com.vnCompany size: 300 - 500
CTY KIỀU HỐI ĐÔNG Á - TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Một trong 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào tháng 11/2001, Công ty Kiều...Detail

Nhân viên Giao dịch trực tuyến

Công ty TNHH Kiều hối Đông Á

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts