About us

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Employment Information

Nhân Viên Giao Hàng Huyện Bình Chánh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,500,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Unskilled Workers , Entry Level / Internship

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

May Exports VN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 4,5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TOYOTA AN THÀNH FUKUSHIMA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh