About us

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Employment Information

Nhân viên giao hàng Quận 2, Quận 7, Nhà Bè

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 13/12/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Unskilled Workers , Entry Level / Internship

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Ho Chi Minh

TOMATO Education

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

TOMATO Education

$ 2,5 Tr - 3,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh