About us

Công Ty TNHH Kome88

Employment Information

Nhân viên Giao Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Unskilled Workers
Experience 1 - 5 Years

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 7 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giá Kho Group

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PROCAFFE

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ngôi Nhà Châu Âu (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giá Kho Group

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ 7,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's Client

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh