About us

Công ty cổ phần thời trang GENVIET

Employment Information

Nhân viên Giây giờ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 09/02/2021
Industry Textiles / Garments / Fashion
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN SỰ ĐỈNH CAO - TOP HR service

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Tri

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi