About us

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Employment Information

Nhân Viên Gửi Email Quốc Tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Online Marketing
Experience 1 - 5 Years

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA

$ 10 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA

$ 10 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Long An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Kien Giang | Long An | Ben Tre

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Competitive

  • Long An | Vinh Long | Dong Nai

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Kien Giang | Ben Tre | Long An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS

$ 16 Mil - 25 Mil VND

  • Kien Giang | Long An | Binh Duong

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Kien Giang | Ben Tre | Long An