language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự / HR - GA Staff

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review

Job Description

 • Theo dõi và làm các vấn đề Nhân sự (Lương, Bảo hiểm, Hợp đồng lao động,...)
 • Tuyển dụng, Đào tạo các quy định của Công ty cho nhân viên mới.
 • Kiểm soát các dịch vụ thuê ngoài
 • Báo cáo hàng tháng (Nhân lực, thời gian làm việc,...) và những báo cáo khác.
 • Chuẩn bị mẫu và thủ tục cho Phòng ADM & HR ... ..
 • Chuẩn bị cho các hoạt động Công ty,
 • Liên hệ với bên ngoài.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn ...
 • Những công việc khác theo yêu cầu Trưởng phòng

----------------------------------------------------

 • Monitor and do HR issues (Payroll, Insurance, Labour contract, OL…)
 • Recruiting, Training Company regulations for new employees.
 • To control outsourcing services
 • Report monthly ( Manpower, Overtime, Travelling ins. ...) and others Minutes as well.
 • To prepare form and procedure for ADM & HR Dept…..
 • To prepare Company’s activities,
 • To contact with External parties.
 • Booking Air ticket, Hotel…
 • Others requested by Manager.

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Giới tính: Nam/ Nữ
 • Tuổi từ 29 tuổi trở xuống
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
 • Trình độ Anh Văn: Đọc, viết : tốt ; nghe, nói: khá
 • Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 02 năm

*** Lưu ý: Ứng viên vui lòng gửi CV có hình chụp trong vòng 06 tháng và ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Anh, và tiêu đề mail ghi theo định dạng : Họ và tên – Vị trí ứng tuyển.

-----------------------------------------------------

-  Gender: ( Male/ Female)

- Age: under 29 years old

- Graduation: from College

- English : Reading, writing: good; speaking/ lisentning: fair

- To have expirience with the same position at least 02 years.

*********Noted: Please attached CV in English and personal picture when applying for each position, and in subject : Full name – Position.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)

Company size: 25-99
Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội) là nhà máy thuộc khu chế xuất.

Similar jobs

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự / HR - GA Staff

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts