About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

Employment Information

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Administrative / Clerical , Real Estate
Experience 1 - 3 Years

BRG Group

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

DỰ ÁN CAPITAL GARDEN

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi