language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Updated: 23/04/2019

Employment Information

Job Description

* Hoàn thiện hồ sơ thanh toán:

- Tiếp nhận các KHVT được ban hành để triển khai mua hàng.

- Tiếp nhận và lập file tổng hợp nội dung chi tiết điều khoản thanh toán của các Hợp đồng nguyên tắc, HĐ mua bán

- Tiếp nhận các thông tin giao hàng về nhà máy; theo dõi và đôn đốc các BP thực hiện hoàn thiện chứng từ đúng thời gian quy định.

- Kiểm tra và lập hoàn thiện bộ hồ sơ thanh toán tiền hàng chuyển Phòng TCKT

* Theo dõi công nợ, thanh toán NCC:

- Lập file theo dõi, ký nhận hồ sơ thanh toán chuyển kế toán.

- Lập file theo dõi công nợ các NCC; theo dõi KH thanh toán và đối chiếu công nợ với NCC chậm nhất ngày mùng 5 hàng tháng.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hỗ trợ đảm bảo P.TCKT thực hiện thanh toán đúng thời hạn cam kết.

- Khi nhận thông tin KH thanh toán hoặc kết quả thanh toán của P.TCKT, NV HC mua hàng có trách nhiệm thông báo đến NCC và cập nhật dữ liệu vào file theo dõi công nợ NCC.

- Hoàn thiện hồ sơ hoàn ứng chuyển P.TCKT

Job Requirement

- Trình độ cao đẳng trở lên

- Có kiến thức về tài chính, kế toán

Đào tạo hướng dẫn trong quá trình thực hiện công việc

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

www.eurowindow.bizCompany size: 3000
Công ty CP Eurowindow được thành lập ngày 29/08/2002, Eurowindow là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cửa hàng đầu tại Việt Nam. Eurowindow chuyên sản...Detail

People who applied to this job also applied to:

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts