About us

CHUBB LIFE VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên hành chính - kinh doanh

Job level Entry Level
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Consulting , Insurance

Location

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mây Home

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH MIWON Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

TWENTY.FIVE FASHION

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi