About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên Hành chính lễ tân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,500,000 - 8,500,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources

OM FACTORY - SCHOOL OF YOGA

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNH

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Zodiac Cơ Điện

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Fitolabs

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi