About us

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

Employment Information

Nhân viên Hành chính (Nghi Thứ 7, Chủ nhật)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty Vàng Bạc Đá Qúy Bảo Tín Minh Châu

$ 16 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần X - Media

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 14 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Nam Dinh | Ha Noi | Nghe An

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thời trang Elise

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi