language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - HR Admin – C&B

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Mô tả công việc

 • Cập nhật kiến thức lao động để tiến hành các thủ tục liên quan đến lao động (soạn, theo dõi, lưu trữ).
 • Đảm bảo dữ liệu nhân viên chính xác và đầy đủ trên Hệ thống thông tin Nhân sự (HRIS). Hỗ trợ mở rộng hệ thống này.
 • Theo dõi quy trình Tuyển dụng - Thuyên chuyển - Thôi việc (RTR).
 • Theo dõi Bảo hiểm công tác.
 • Báo cáo Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), hướng dẫn nhân viên hoàn tất các hồ sơ liên quan BHXH. Đảm bảo cân đối số liệu BHXH.
 • Thanh toán các chế độ phúc lợi, tham gia và tổ chức các hoạt động công đoàn.
 • Thực hiện thanh toán lương hàng tháng (Khối Khách Hàng Cá Nhân) và các báo cáo liên quan.
 • Theo dõi và thanh toán danh sách gửi xe.
 • Cung cấp dữ liệu kịp thời theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ cải thiện các quy trình liên quan đến Lương và Phúc Lợi.
 • Các công việc khác do Trưởng Bộ phận Lương và Phúc Lợi yêu cầu.

Job Requirement

Yêu cầu

 • Khả năng xử lý số liệu nhanh nhạy và chính xác.
 • Khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc dưới áp lực cao.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Luật, Kinh tế, …
 • Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự.
 • Nơi làm việc: Trụ sở, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

http://www.hsc.com.vn
Ho Chi Minh City Securities Corporation is a leading and award-winning professional securities brokerage and equity firm in one of the fastest growing...Detail

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - HR Admin – C&B

HSC - Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts