language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - Làm Việc Tại HCM

Updated: 17/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm chính về công tác Hành chính nhân sự tại Nhà máy sản xuất.
 • Phối hợp với các Phòng/xưởng cập nhật và quản lý hệ thống bản mô tả công việc đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong Nhà máy.

Job Requirement

 • Chuyên môn về Quản trị nhân sự, công nghệ thông tin.
 • Kiến thức về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Am hiểu Luật Lao động và các quy định của Công ty.
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Anh Văn giao tiếp.
 • Hoạch định, lập kế hoạch.
 • Quản lý thời gian.
 • Tổ chức, đánh giá.
 • Làm việc nhóm.
 • Quản lý ngân sách.
 • Lãnh đạo: Động viên, khuyến khích, truyền cảm hứng.
 • Kỹ năng giám sát, kiểm soát, phân tích, tổng hợp.
 • Kỹ năng hướng dẫn và đào tạo.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
 • Bản lĩnh nghề nghiệp, tự tin, sáng tạo, tư duy tốt.
 • Khách quan, công bằng.
 • Chủ động, quyết đoán.
 • Tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng đội, hợp tác.
 • Trung thực.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - Làm Việc Tại HCM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts