About us

Công ty CP Xhome Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Hành chính - Nhân sự Tổng hợp (Xluxury Việt Nam)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 15/02/2023
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công ty CP Xhome Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC THỊNH PHÁT

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ha Noi

Vietnam Pros Technology Co., Ltd

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC JAXTINA

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Xhome Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌNG NHÂN GROUP

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

SANAKY MIỀN BẮC

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Xhome Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Pacific Corporations

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi