About us

Vietnam Pros Technology Co., Ltd

Employment Information

Nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 10/03/2023
Industry Executive management , Human Resources
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC THỊNH PHÁT

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC JAXTINA

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

SANAKY MIỀN BẮC

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌNG NHÂN GROUP

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Xhome Việt Nam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Xhome Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Pacific Corporations

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TÁI THÁI TÂN

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi