language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề.

3. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.

4. Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị đúng quy định.

5. Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty.

6. Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…và theo dõi, giám sát thực hiện.

7. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.

8. Các hoạt động phối hợp với các phòng ban/bộ phận.

9. Các công việc nội chính, hành chính của phòng.

Job Requirement

1. Ưu tiên đã có kinh nghiệm 1 năm trở lên.

2. Bằng Cao đẳng trở lên.

3. Nhiệt tình, nhanh nhẹn.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

Company size: 10-20
Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

People who applied to this job also applied to:

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts