About us

OCI Viet Nam CO., LTD

Employment Information

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Human Resources , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment

Location

Công Ty TNHH W2solution Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Phương Vy Coffee

$ 5,5 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH J.G

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chi An

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần MC-Bifi Bauchemie

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CEA Project Logistics

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tân Hùng Thái

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Duong