About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

Employment Information

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 12/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Import / Export
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 7 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Nội thất DEFA

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Thiết bị Công nghiệp GSI Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi